Forside /
21. marts 2017

Danmark har fået et grønt nationalregnskab

I årene 2015-2017 har Danmark Statistik udarbejdet et grønt nationalregnskab for Danmark. Det kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig.

Skrevet af Ronja Pilgaard

Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab kan det grønne nationalregnskab belyse sammenhængene mellem økonomi og miljø på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med det fysiske energiforbrug og vandforbrug, der indgår i produktionen, og også branchernes affaldsgenerering og udslip til luft kan belyses.

På samme måde supplerer regnskaberne for olie og naturgas, arealer, fisk og skov nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.

Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab. Det supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling.

Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer. Det grønne nationalregnskab indeholder ikke nødvendigvis – og skal ikke forveksles med – et ’grønt BNP’. Det grønne nationalregnskab kan dog danne udgangspunkt for beregninger af et ’grønt BNP’ – et andet projekt, som Københavns Universitet og Danmarks Statistik står bag.

Det grønne nationalregnskab opbygges efter internationalt anerkendte retningslinjer og standarder udarbejdet af FN og andre internationale organisationer. Alle lande opfordres til at anvende disse retningslinjer. I EU skal medlemslandene opgøre og indberette dele af det grønne nationalregnskab efter disse retningslinjer, så udviklingen i landene og for EU under ét kan følges.

Kunne du lide det, du læste? Skriv dig op til vores daglige nyhedsbrev her

Bæredygtig Business

/

Udvikling

Gellerup ad nye stier
Ghetto. Smag på ordet. Vend det i tankerne, og prøv at spørge dig selv, hvad en ”ghetto” egentlig er. Spørgsmålet er, om den overhovedet findes.

Bæredygtig Business

Mondragon- en global socialøkonomisk kæmpe
Verdensomspændende kooperativ med rødder i Spanien har økonomisk og social succes.

Værktøjskassen

Forskning: mål din virksomheds sociale effekt

Værktøjskassen

Gode penge på dagsordenen i England

Bæredygtig Business

Ny aftale om elbiler skal sætte strøm til salget

Udvikling

Ny database over social innovation i Europa

Bæredygtig Business

Kultur giver kontant succes

Politik

/

Udvikling

Kongelig kasse til socialøkonomiske virksomheder

Bæredygtig Business

/

Udvikling

Fremtidens boliger til hjemløse og studerende

Bæredygtig Business

Skrald får ofte nyt liv

Politik

Kontanthjælpen er den mest upopulære velfærdsydelse

Udvikling

Vestligt genbrugstøj ødelægger afrikas tøjindustri

Politik

/

Udvikling

Den Europæiske Socialfond fylder 60 år

Politik

Minister: Det er helt efter bogen

Politik

Faderrollen er afgørende for lavtuddannede

Bæredygtig Business

København stopper ekstern kontrol af social dumping

Bæredygtig Business

Lederne investerer millionbeløb i socialøkonomisk virksomhed

Udvikling

Kronisk syge presser kommunekasserne

Bæredygtig Business

Funder plejecenter får ledige i job

Bæredygtig Business

/

Politik

Mere IT-sikkerhed giver Danmark erhvervsfordel