Forside /
24. marts 2017

Skrald får ofte nyt liv

Hvert år skabes der flere millioner tons affald i Danmark, men ikke alt affald går tabt. Ifølge de seneste tal genanvendes 77 procent af dansk erhvervsaffald og 44 procent af vores husholdningsaffald.

Skrevet af Ronja Pilgaard

Traditionelt betragtes affald som et problem eller i hvert fald en omkostning, men affald kan også være en ressource, hvis det genanvendes.
Danmarks Statistik har lavet analysen ‘Vores forbrug skaber store mængder erhvervsaffald’ , der ser nærmere på, hvor affaldet i Danmark kommer fra, og hvad der sker med det.

De seneste opgørelser vedrørende mængder af affald, der hvert år skabes i Danmark, viser, at niveauet ligger ret stabilt mellem 11 og 12 mio. tons.

Affaldet kan opdeles i grupperne erhvervsaffald og husholdningsaffald. Af de to grupper er det affaldet fra erhvervene, der vejer tungest. Men det er også erhvervsaffald, der oftest bliver genanvendt.

Ud af de i alt 11,8 millioner tons affald, der blev skabt i Danmark i 2014, var 8,4 millioner tons erhvervsaffald, og de resterende 3,4 millioner tons var husholdningsaffald. Samme år lykkedes det at genanvende 77 procent (6,5 millioner tons) af erhvervsaffaldet. I forhold til husholdningsaffaldet var det muligt at genanvende 44 procent (1,5 millioner tons).

Ressourcer går ikke nok i ring
Når affaldet genanvendes bryder man den ensrettede bevægelse, hvor materialer går fra at være ressourcer i økonomien til at være spildprodukter, der har udtjent deres formål. I stedet går ressourcerne i ring. Økonomiske systemer, der går efter en høj grad af genanvendelse, kaldes derfor ofte cirkulære økonomier. Både på dansk og europæisk plan arbejdes med målsætninger om en mere cirkulær økonomi. Du kan læse mere om cirkulær økonomi i Danmarks Statistiks temapublikation ‘Grønt Nationalregnskab for Danmark 2014-2015’ , der blandt andet ser på genanvendelse i EU. Her er den seneste opgørelse dog fra 2012, så graden af genanvendelse er en anden end i analysen.

På trods af at det hvert år lykkes at genanvende store mængder affald, viser de nyeste opgørelser dog ikke store landvindinger på området.

Ser man blandt andet på den såkaldte affaldsintensitet, der er et mål for, hvor meget affald der skabes pr. enhed produktion, står udviklingen stille. Fra 2011 til 2014 har affaldsintensiteten ligget jævnt på ca. 2,6 millioner tons erhvervsaffald pr. millioner kroner produktion.

Kunne du lide det, du læste? Skriv dig op til vores daglige nyhedsbrev her

Bæredygtig Business

/

Udvikling

Gellerup ad nye stier
Ghetto. Smag på ordet. Vend det i tankerne, og prøv at spørge dig selv, hvad en ”ghetto” egentlig er. Spørgsmålet er, om den overhovedet findes.

Bæredygtig Business

Mondragon- en global socialøkonomisk kæmpe
Verdensomspændende kooperativ med rødder i Spanien har økonomisk og social succes.

Værktøjskassen

Forskning: mål din virksomheds sociale effekt

Værktøjskassen

Gode penge på dagsordenen i England

Bæredygtig Business

Ny aftale om elbiler skal sætte strøm til salget

Udvikling

Ny database over social innovation i Europa

Bæredygtig Business

Kultur giver kontant succes

Politik

/

Udvikling

Kongelig kasse til socialøkonomiske virksomheder

Bæredygtig Business

/

Udvikling

Fremtidens boliger til hjemløse og studerende

Bæredygtig Business

Skrald får ofte nyt liv

Politik

Kontanthjælpen er den mest upopulære velfærdsydelse

Udvikling

Vestligt genbrugstøj ødelægger afrikas tøjindustri

Politik

/

Udvikling

Den Europæiske Socialfond fylder 60 år

Politik

Minister: Det er helt efter bogen

Politik

Faderrollen er afgørende for lavtuddannede

Bæredygtig Business

København stopper ekstern kontrol af social dumping

Bæredygtig Business

Lederne investerer millionbeløb i socialøkonomisk virksomhed

Udvikling

Kronisk syge presser kommunekasserne

Bæredygtig Business

Funder plejecenter får ledige i job

Bæredygtig Business

/

Politik

Mere IT-sikkerhed giver Danmark erhvervsfordel